PRAVILA O PRIVATNOSTI

Izjava o privatnosti podataka
Cijenimo Vaše zanimanje za naše poduzeće. Privatnost podataka je od izuzetne važnosti za Upravni Odbor G3 Spirits-a. Korištenje web stranica koje su u vlasništvu G3 Spirits-a je moguće bez davanja osobnih podataka. Međutim, ukoliko subjekt podataka želi koristiti posebne usluge našeg poduzeća preko web stranice, obrada osobnih podataka mogla bi postati neophodna.

Ukoliko je obrada osobnih podataka neophodna i ukoliko ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, mi općenito tražimo pristanak subjekta podataka.
Obrada osobnih podataka kao što su ime, adresa, email adresa ili telefonski broj subjekta uvijek će biti u skladu s općom regulativom o zaštiti podataka (GDPR) kao i u skladu sa zakonskim regulativama određene zemlje primjenjivim na G3 Spirits. Putem ove izjave o zaštiti osobnih podataka naše poduzeće želi obavijestiti javnost o prirodi, obujmu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su ovom izjavom o privatnosti podataka obaviješteni o pravima koja su im data. Kao kontrolor, poduzeće G3 Spirits je implementiralo brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi osiguralo najkompletniju zaštitu osobnih podataka koja se obrađuje na ovoj web stranici.
Međutim, protok podataka koji se odvija preko interneta u principu može imati sigurnosnih propusta, tako da putpuna zaštita ne može biti garantirana.
Iz ovog razloga svaki subjekt podataka može slobodno koristiti alternativne metode za dostavljanje osobnih podataka, npr. telefonski.

Definiranje izraza
Izjava o privatnosti podataka kompanije G3 Spirits bazirana je na uvjetima korištenim od strane zakonodavnih tijela EU prilikom usvajanja opće regulative o zaštiti podataka (GDPR).

Naša izjava o zaštiti osobnih podataka napisana je s namjerom da bude čitka i jasna javnosti, kao i našim kupcima i poslovnim partnerima.
Kako bi to osigurali najprije ćemo Vam objasniti terminologiju koja je korištena u istoj.

Koristili smo sljedeće izraze, između ostalog, u ovoj izjavi o privatnosti podataka:

a) osobni podatci
Osobni podatci su sve informacije povezane s fizičkom osobom koja je identificirana ili se može identificirati ( u nastavku teksta “subjekt podataka”).

Fizička osoba koja se može identificirati je svaka osoba koja se može, izravno ili neizravno, zasebno identificirati određenim identifikatorom kao što su ime, identifikacijski broj, podatci o lokaciji, online identifikator, ili prema jednom ili više faktora specifičnih za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturološki ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) subjekt podataka
Subjekt podataka je bilo koja fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati čiji se podatci obrađuju od strane kontrolora.

c) obrada
Obrada je bilo koja operacija ili set operacija koji se provodi nad osobnim podatcima, bila ona automatizirana ili ne, kao što su skupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, adaptacija ili izmjena, savjetovanje, uporaba, svrstavanje ili kombiniranje, ograničenje obrade, brisanje ili uništavanje.

d) ograničenje obrade
Ograničenje obrade znači označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.

e) kontrolor
Kontrolor je kompetentna ovlaštena osoba koja, sama ili zajedno s drugima, određuje svrhe i način obrade osobnih podataka; gdje su svrhe i način takve obrade odlučene zakonom Unije ili zakonom zemlje članice, kontrolor ili poseban kriterij za njegovu nominaciju može biti predviđen zakonom Unije ili zemalje članice.

f) obradivac
Obrađivač je fizička ili pravna osoba, javna vlast, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

 g) primalac
Primalac je fizička ili pravna osoba, javna vlast, agencija ili drugo tijelo kojoj se osobni podatci otkrivaju, bilo da se radi o trećim licima ili ne. Međutim, javne vlasti koje bi potencijalno mogle primiti osobne podatke u okviru pojedinačne istrage u skladu sa zakonom zemlje članice ne mora se nužno promatrati kao primalac.

 h) treća lica
Treća lica su fizičke ili pravne osobe, javna vlast, agencije ili tijela osim subjekta podataka, kontrolora, obrađivača i osoba koje, pod izravnom ovlasti kontrolora ili obrađivača, imaju dozvolu obrađivati osobne podatke.

 i) pristanak
Pristanak subjekta podataka znači bilo koje, dobrovoljno dato, posebno, upućeno i nedvosmisleno pokazivanje želje subjekta podataka kojom on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava pristanak na obradu osobnih podataka vezanih za nju ili njega.

 Ime i adresa kontrolora podataka
Kontrolor podataka prema Općoj regulaciji zaštite podataka, drugim zakonima vezanim za zaštitu podataka primjenjivim u zemljama članicama Europske Unije i drugim zakonskim odredbama vezanim za zaštitu podataka je:

G3 Spirits
Trnska cesta 169
88 220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina
tel.: +387 39 704 417
www.g3spirits.ba
info@g3spirits.ba

Ime i adresa Referenta za zaštitu podataka
Referent za zaštitu podataka kod kontrolora podataka je:

Referent za zaštitu podataka Toni Jurić

G3 Spirits
Trnska cesta 169
88 220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 39 704 417
Email: toni.juric@g3spirits.ba
www.g3spirits.ba

Svi subjekti podataka mogu kontaktirati našeg Referenta za zaštitu podataka izravno s pitanjima i sugestijama u bilo koje doba.

Kolačići (Cookies)
Web stranice u vlasništvu G3 Spirits-a koriste kolačiće (“Cookies”). Kolačići su tekstualne datoteke koje su postavljene i spremljene u računalni sustav korištenjem web preglednika.

Mnoge web stranice i usluge koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže nešto što se zove ID kolačića. ID kolačića je jasan i jedinstven identifikator kolačića.
On se sastoji od niza znakova preko kojeg je moguće dodijeliti web stranice i servere njihovim specifičnim web preglednicima u kojima su kolačići spremljeni.
To omogućava posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedini web preglednik od drugih preglednika koji sadrže druge kolačiće.
Određeni web preglednik može biti prepoznat i identificiran koristeći jedinstveni cookie ID.
Kroz upotrebu kolačića G3 Spirits pruža korisnicima ove web stranice usluge koje su bolje prilagođene korisniku, što ne bi bilo moguće bez upotrebe kolačića
Putem kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu biti optimizirane za korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što smo već spomenuli, da prepoznamo korisnike naše stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšavanje korisnicima upotrebu naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada posjećuje web stranicu, jer je taj dio podataka web stranica već preuzela, i kolačić je tako spremljen u korisnikovu računalnom sustavu. Još jedan primjer je kolačić košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti proizvode koje je pojedini kupac smjestio u virtualnu košaricu za kupnju preko kolačića.
Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme, spriječiti postavljanje kolačića kroz našu web stranicu putem odgovarajućih postavki u web pregledniku koji koristi, i tako može odbiti postavljanje kolačića trajno. Nadalje, moguće je i već postavljene kolačiće obrisati u bilo koje doba preko web preglednika ili drugih softverskih programa. Ovo je moguće uraditi u svim popularnim web preglednicima. Ukoliko subjekt podataka isključi mogućnost korištenja kolačića u web pregledniku koji koristi tada pod određenim okolnostima neće sve funkcije naše web stranice biti u potpunosti iskoristive.

Prikupljanje općih podataka i informacija
Web stranica u vlasništvu G3 Spirits-a prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada subjekt podataka ili automatizirani sustav posjeti ovu web stranicu.

Ovi opći podatci i informacije pohranjuju se u datoteke zapisnika (“log files”) servera. Sljedeće informacije mogu biti zabilježene: (1) vrsta i verzija web preglednika koji se koristi; (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav; (3) web lokaciju s koje je pristupni sustav stigao na našu web stranicu (“referrer”); (4) podstranice na našoj stranici koje je pristupni sustav posjetio; (5) datum i vrijeme pristupa web stranici; (6) Internet protokol adresu (IP adresu); (7) internetskog poslužitelja pristupnog sustava (“ISP”); i (8) druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti za zaštitu od prijetnji u slučaju napada na naše IT sustave.
Ovi opći podatci i informacije se ne koriste od strane G3 Spirits-a za donošenje bilo kakvih zaključaka o subjektu podataka. Točnije, ove informacije se koriste za (1) ispravnu isporuku našeg web sadržaja; (2) za optimizaciju sadržaja naše web stranice i oglašavanja iste; (3) kako bi obezbijedili kontinuirani funkcionalni kapacitet naših IT sustava i tehnologiju za naše web stranice; i (4) kako bi nadležnim vlastima pružili potrebne informacije za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Ovi anonimno prikupljeni podatci i informacije zbog toga se statistički procijenjuju od strane G3 Spirits-a, i dodatno se procijenjuju s ciljem unaprijeđenja zaštite i sigurnosti podataka unutar našeg poduzeća i krajnjim ciljem osiguravanja najvišeg nivoa zaštite privatnih podataka koje obrađujemo. Ovi anonimni podatci s datoteka zapisnika servera spremaju se odvojeno od svih osobnih podataka pruženih od strane subjekta podataka.

Rutinska brisanja i blokiranja osobnih podataka
Kontrolor podataka vršit će obradu i zadržati osobne podatke subjekta podataka samo onokoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha njihovog prikupljanja, ili onoliko koliko je dozvoljavaju zakonodavna tijela EU ili druga zakonodavna tijela kojima je kontrolor podložan.

Ukoliko se svrha prikupljanja ne može ostvariti, ili ukoliko istekne vremensko razdoblje propisano od strane zakonodavnih tijela EU ili drugih nadležnih zakonodavnih tijela, osobni podatci rutinski će biti blokirani ili obrisani u skladu s zakonskim propisima.

Prava subjekta podataka

 a) Pravo na potvrdu
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dato od strane zakonodavne vlasti EU, da od kontrolora dobije potvrtu obrađuju li se njegovi podatci ili ne. Ukoliko subjekt podataka poželi upotrijebiti svoja prava na potvrdu, on ili ona mogu, u bilo koje doba, kontaktirati našeg Referenta za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika kontrolora.

b) Pravo pristupa
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dato od strane zakonodavne vlasti EU da od kontrolora dobije informacije o svojim pohranjenim podatcima, kao i na besplatnu kopiju istih.

Zakonodavne vlasti EU osim toga subjektu podataka daju pravo na pristup sljedećim informacijama:
– svrhe obrade
– kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
– primaoce ili kategorije primaoca kojima su osobni podatci otkriveni ili će biti otkriveni u budućnosti, posebno primaocima iz trećih zemalja ili međunarodim organizacijama
– kada je moguće, predviđeno vremensko razdoblje na koje će osobni podatci biti pohranjeni, kada to nije moguće tada kriterije koji se koriste za definiranje vremenskog razdoblja
– postojanje prava na ispravljanje ili brisanje osobnih podataka u vezi subjekta podataka ili na ograničenje obrade podataka od strane kontrolora, ili na pravo na prigovor na obradu podataka
– postojanje prava za ulaganje žalbe nadzornim vlastima
– u situacijama kada osobni podatci nisu dobiveni od strane subjekta podataka: sve dostupne informacije kao što je izvor podataka
– postojanje automatiziranih sustava za donošenje odluka, uključujući i profiliranje, na koje se odnose članci 22(1) i (4) u GDPR-u i, barem u ovim slučajevima, smislene informacije u vezi korištene logike, kao i značaj predviđenih posljedica tog oblika obrade za subjekta podataka
Osim toga, subjekt podataka ima pravo dobiti informacije jesu li osobni podatci prebačeni u treću zemlju, ili internacionalnoj organizaciji.
Kada se ovo desi, subjekt podataka ima pravo na informacije o prikladnom osiguranju vezanom za transfer.
Ukoliko subjekt podataka poželi upotrijebiti svoja prava na pristup, on ili ona mogu, u bilo koje doba, kontaktirati našeg Referenta za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika kontrolora.

 c) Pravo na ispravljanje
Svaki subjekt podataka ima pravo, koje mu je dato od strane zakonodavnih vlasti EU, da od kontrolora dobije, bez pretjeranih odgađanja, ispravke netočnih osobnih informacija koje se njega / nje tiču. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka osim toga ima pravo da nadopuni nepotpune osobne podatke, uključujući i na način da dostavi dopunsku izjavu.

Ukoliko subjekt podataka poželi upotrijebiti svoja prava na ispravljanje, on ili ona mogu, u bilo koje doba, kontaktirati našeg Referenta za zaštitu podataka ili drugog zaposlenika kontrolora.

d) Pravo na brisanje (biti zaboravljanjen)
Svaki subjekt podataka ima pravo, koje mu je dato od strane zakonodavnih vlasti EU, da od kontrola dobije brisanje svojih osobnih podataka bez pretjeranih odgađanja, a kontrolor ima obavezu obrisati osobne podatke bez pretjeranog odgađanja, ukoliko obrada nije potrebna po jednom od dolje navedenih osnova:

-Osobni podatci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
-Subjekt podataka povlači pristanak na kojem je zasnovana obrada podataka u skladu s točkom (a) članka 6(1) GDPR-a, ili točke (a) članka 9(2) GDPR-a, i kada ne postoje druge pravne osnove za obradu.
-Subjekt podataka odbija obradu podataka prema članku 21(1) GDPR-a i nema važnijih pravnih osnova za obradu, ili subjekt podataka odbija obradu podataka prema članku 21(2) GDPR-a.
-Osobni podatci su nezakonito obrađivani.
– Osobni podatci moraju biti obrisani u skladu sa zakonskim regulativama EU  ili Zemlje Članice kojoj kontrolor podliježe.
– Osobni podatci su prikupljeni u vezi s pružanjem informacija društvenim uslugama na koje se odnosi članak 8(1) GDPR-a.
Ukoliko se jedan od gore navedenih razloga primijenjuje i subjekt podataka poželi brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane G3 Spirits-a, on ili ona može u bilo koje doba kontaktirati našeg Referenta za zaštitu podataka, ili drugog zaposlenika kontrolora. Referent za zaštitu podataka u G3 Spirits-u ili drugi zaposleni će osigurati neodloživu obradu zahtjeva za brisanje.
Kada je kontrolor javno objavio osobne podatke i kada je dužan prema članu zakona 17(1) pobrisati osobne podatke, kontrolor, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, će poduzeti razumne mjere, uključujući tehničke mjere, da obavijesti druge kontrolore koji obrađuju te osobne podatke kako je subjekt podataka zatražio brisanje podataka od strane svih povezanih kontrolora, ili kopiju tih osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna. Referent za zaštitu podataka od strane G3 Spirits-a, ili drugi zaposlenik poduzet će potrebne mjere u tom pojedinom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade
Svaki subjekt podataka ima pravo, koje mu je dato od zakonodavnih tijela EU, da od kontrolora dobije ograničenje obrade podataka u sljedećim situacijama:

– Subjekt podataka osporava točnost osobnih podataka, na vremensko razdoblje koje je potrebno kontroloru da da provjeri točnost osobnih podataka.
-Obrada podataka je protuzakonita, i subjekt podataka protivi se brisanju osobnih podataka i zahtijeva ograničenje košitenja umjesto toga.
– Kontroloru više ne trebaju osobni podatci u svrhe obrade, ali oni i dalje trebaju subjektu podataka za zasnivanje, upotrebu ili obranu u slučaju pravnih zahtjeva.
-Subjekt podata se protivi obradi podataka prema članku 21(1) GDPR-a i nije još ustanovljeno nadilaze li pravne osnove kontrolora iste od subjekta podataka.
-Ukoliko je jedan od prije spomenutih uvjeta ispunjen, i ako subjekt podataka zatraži ograničenje obrade osobnih podataka pohranjenih od strane G3 Spirits-a, on ili ona mogu u bilo koje doba kontaktirati našeg Referenta za zaštitu osobnih podataka ili drugog zaposlenik kontrolora. Naš Referent za zaštitu osobnih podataka organizirat će ograničenje obrade podataka.

 f) Pravo na prijenos podataka
Svaki subjekt podataka ima pravo, koje mu je dato od strane zakonodavnih tijela EU, da prima osobne podatke koje se tiču njega ili nje, koji su dostavljeni kontroloru, u strukturiranom, učestalo korištenom formatu koji je moguće strojno čitati. Na dalje, on ili ona ima pravo prenijeti te podatake drugom kontroloru bez smetnji kontrolora kojem su osobni podatci dati, o tada se obrada bazira na pristanku po točki (a) članka 6(1) GDPR-a ili točki (a) članka 9(2) GDPR-a, ili na ugovor prema točki (b) članka 6(1) GDPR-a, i obrada se vrši automatiziranim postupkom, pod pretpostavkom da obrada nije potrebna za izvršenje zadataka koji su u javnom interesu ili u provođenju službenih zakona od strane kontrolora.

Nadalje, subjekt podataka ima pravo da prilikom upotrebe svog prava na prijenos podataka prema članku 20(1) GDPR-a na prijenos podataka izravno od jednog kontrolora do drugog, u situaciji gdje je to tehnički izvedivo, i gdje ovo ne utječe negativno na prava i slobode drugih.
Subjekt podataka može kontaktirati Referenta za zaštitu podataka određenog od strane G3 Spirits-a ili drugog zaposlenika u bilo koje doba kako bi izjavio svoje pravo na priijenos podataka.

g) Pravo na prigovor
Svaki subjekt podataka ima pravo, koje mu je dato od zakonodavne vlasti EU, na prigovor, na temeljima vezanim za njegovu ili njenu posebnu situaciju, za vrijeme obrade osobnih podataka koji se tiču njega ili nje koje se temeilj na točkama (e) ili (f) članka 6(1), uključujući i profiliranje koje se temelji na ovim odredbama.

U slučaju takvog prigovora, G3 Spirits-a neće obrađivati te osobne podatke osim ako kontrolor prikaže nesavladive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka ili za zasnivanje, upotrebu ili obranu u slučaju pravnih zahtjeva.
Kada G3 Spirits obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u vezi njega ili nje za takav marketing, što uključuje i profiliranje do mjere da je povezana za takav izravni marketing. Kada subjekt podataka uloži prigovor da G3 Spirits izvršava obradu podataka u srhe izravnog marketinga, G3 Spirits više neće obrađivati te osobne podatke u navedene svrhe. Kada se osobni podatci obrađuju od strane G3 Spirits-a u znanstvene ili povijesne istaraživačke svrhe ili statističe svrhe u skladu sa člankom 89(1) GDPR-a, subjekt podataka, na osnovama vezanim za njegovu ili njenu specifičnu situaciju, dodatno ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u vezi nje ili njega, osim kada je ta obrada podataka potrebna za izvođenje zadataka koji su u javnom interesu.
Subjekt podataka može kontaktirati Referenta za zaštitu podataka od G3 Spirits-a ili drugog zaposlenika izravno kako bi upotrijebio svoje pravo na prigovor. U kontekstu korištenja usluga informacijskog društva i pored Odredbi 2002/58/EC, subjekt podataka nadalje ima pravo upotrijebiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima pomoću tehničkih specifikacija.

h) Pravo na povlačenje odobrenja pod legislacijom za zaštitu podataka unutar zakonskih odredbi
Svaki subjekt podataka ima pravo, dato od strane zakonodavne vlasti EU, povući pristanak na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Ukoliko subjekt podataka želi upotrijebiti svoje pravo na povlačenje suglasnosti, on ili ona može kontaktirati našeg Referenta za zaštitu podata ili drugog zaposlenika kod kontrolora u bilo kojem trenutku.

 Zakonska odredba zaštite podataka vezana za primjenu i korištenje Google AdSense-a
Na ovoj web stranici, kontrolor je integrirao Google AdSense. Google AdSense je online servis koji dozvoljava pozicioniranje oglasa na web stranicama trećih osoba. Google AdSense zasnovan je na algoritmu koji odabire oglase koje se prikazuju na stranicama trećih osoba kako bi ih uskladio sa sadržajem istih stranica. Google AdSense dozvoljava ciljanje bazirano na interesima Internet korisnika koje se implementira na način stvaranja individualnih korisničkih profila. Operativno poduzeće Google AdSense komponente je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svrha Google AdSense komponente je integracija oglasa na našu web stranicu.
Google AdSense postavlja kolačić (“cookie”) na informatički sustav subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je u prethodnom tekstu. Postavljanjem kolačića, Alphabet Inc. dozvoljava se da analizira upotrebu naše web stranice. Svakom posjetom jedne od stranica s ove web stranice, koja je rukovođena od strane kontrolora i na koju je integrirana Google AdSense komponenta, Internet pretraživač na informatičkom sustavu subjekta podataka automatski će odaslati podatke kroz Google AdSense komponentu u svrhu online oglašavanja i namirenja provizije prema Alphabet Inc.
Tijekom ovog tehničkog procesa, poduzeće Alphabet Inc. doznaje osobne podatke, kao što su IP adresa subjekta podataka, koje služe Alphabet Inc. da razumije podrijetlo posjetitelja i klikova i zatim namiruje provizije, između ostalog. Subjekt podataka može, kao što je već navedeno u tekstu, spriječiti postavljanje kolačića kroz našu web stranicu u bilo kojem trenutku podešavajući web preglednik koji koristi, i tako trajno odbiti postavljanje kolačića. Korištenje ovakvih postavki Internet preglednika će spriječiti Alphabet Inc. od postavljanja kolačića na informatički sustav subjekta podataka. Dodatno, kolačić već postavljen od strane Alphabet Inc. može biti pobrisan u bilo koje doba kroz web preglednik ili preko drugih softverskih programa.
Google AdSense također koristi nešto što je poznato kao pixel za praćenje. Pixel za praćenje je minijaturna grafika koja je uključena u web stranicu kako bi omogućila bilježenje kroz datoteku dnevnika i analizu kroz datoteku dnevnika preko i preko nje se mogu vršiti statističke analize. Na osnovi ugrađenih pixela za praćenje, Alphabet Inc. može odrediti je li i kada je web stranica otvorena od strane subjekta podataka, i koji linkovi su klikani od strane subjekta podataka. Pixeli za praćenje služe kako bi se analizirao tok posjetitelja web stranice, između ostalog.
Kroz Google AdSense, osobni podatci i informacije – što uključuje IP adresu, i podatke koji su potrebni za skupljanje i računovodstvo prikazanih oglasa – šalje se prema Alphabet Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podatci bit će pohranjeni i obrađivani u Sjedinjenim Američkim Državama. Alphabet Inc. može otkriti osobne podatke kroz ovaj tehnički postupak prema trećim licima.
Google AdSense dodatno je objašnjen na sljedećem linku: www.google.co.uk/intl/en/adsense/start/.

 Odredbe za zaštitu podataka u vezi aplikacije i korištenja Google Analytics-a (s funkcijom anonimizacije)
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponentu Google Analytics-a )s funkcijom anonimizacije). Google Analytics je servis za web analitiku. Web analitika je prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s ponašanjem posjetitelja na web stranicama. Sustav za web analitiku prikuplja podatke o web stranici s koje je osoba došla (“referrer”), koje pod-stranica su pregledane, koliko često, ili koliko je trajao pregled posjećene pod-stranice, i druge stvari. Web analitika uglavnom se koristi za optimiziranje web stranica i kako bi se izvšrsila analiza isplativosti Internet oglašavanja.

Operater Google Analytics komponente je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Za web analitiku preko Google Analytics-a kontrolor koristi aplikaciju “_gat._anonymizeIp”.
Pomoću ove aplikacije IP adresa Internet konekcije subjekta podataka se preuzima od strane Google-a i anonimizira kada se pristupa našoj stranici iz zemlje članice EU, ili druge zemlje potpisnice sporazuma o Europskoj Gospodarskoj Zoni.
Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije kako bi procijenio korištenje naše stranice i kako bi nam pružio online izvještaje koji pokazuju aktivnosti na našoj web stranici, i kako bi pružio druge usluge o korištenju web stranice, uz ostale aktivnosti.
Google Analytics postavlja kolačić (“cookie”) na informatički sustav subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je iznad. Postavljanjem kolačića Google može analizirati korištenje naše web stranice. Svakom posjetom na bilo koju pod stranicu naše web stranice kojom upravlja kontrolor i u koju je Google Analytics komponenta integrirana, Internet preglednik na informatičkom sustavu subjekta podataka automatski će odašiljati podatke kroz Google Analytics komponentu u svrhu online oglašavanja i nagodbe o proviziji prema Google-u. Tijekom ovog tehničkog procesa poduzeće Google dolazi do saznja o osobnim informacijama, kao što su IP adresa subjekta podataka, što služi Googleu da razumije podrijetlo posjetitelja i klikova i zatim stvara nagodbe o proviziji, uz druge aktivnosti.
Kolačić se koristi kako bi se pohranile osobne informacije, kao što je vrijeme posjete, lokacija s koje je posjeta napravljena, i učestalost posjeta naše web stranice od strane subjekta podataka. Svakom posjetom na našu web stranicu, takvi osobni podatci, uključujući i IP adresu Internet pristupa koji je koristio subjekt podataka, će biti odaslani u Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Isti podatci bit će pohranjeni od strane Google-a u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može odaslati prikupljene podatke kroz svoje tehničke procese prema trećim licima.
Subjekt podataka može, kao što je navedeno prije, spriječiti postavljanje kolačića kroz našu web stranicu u bilo koje doba na način da odgovarajućim postavkama unutar web preglednika zabrani postavljanje kolačića i tako trajno zabrani postavljanje kolačića. Takve postavke Internet preglednika spriječile bi Google od postavljanja kolačića u informatički sustav subjekta podataka. Nadalje, kolačić koji je već postavljen može biti uklonjen u bilo koje doba preko web preglednika ili drugih softverskih programa. Subjekt podataka ima mogućnost da se protivi prikupljanju podataka od strane Google Analytics, koji su u vezi s ovom webstranicom, kao i na obradu istih podataka od strane Google-a i subjekt podataka ima priliku isto spriječiti. Da bi to učinio subjekt podataka treba preuzeti dodatak za web preglednik s linka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak na web preglednik koristi Java skriptu kako bi upozorio Google Analytics da nikakvi podatci i informacije u vezi posjeta web stranicama ne smiju biti poslane u Google Analytics. Instalacija dodatka na web preglednik smatra se prigovorom na Google. Ukoliko se informatički sustav subjekta podataka kasnije obriše, formatira ili nanovo instalira, tada subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatak za web preglednik kako bi onemogućio Google Analytics. Ukoliko je dodatak za web preglednik uklonjen od strane subjekta podataka ili bilo koje druge osobe koja je pripisana nadležnost, ili je isključen moguće je izvršiti reinstalaciju ili reaktivaciju dodatka za web preglednik. Daljne informacije i primjenjive mjere za zaštitu podataka od strane Google-a možete pronaći na linkovima: policies.google.com/ i www.google.com/analytics/terms/. Google Analytics detaljnije je objašnjen na linku: www.google.com/analytics/.

Odredbe za zaštitu podataka u vezi aplikacije i korištenja Google Remarketinga
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao Google Remarketing servis. Google Remarketing je oblik Google AdWordsa koji omogućava poduzeću da prikazuje reklame Internet korisnicima koji su prethodno posjetili stranicu tog poduzeća.

Integracija Google Remarketinga dopušta poduzeću da kreira oglašavanje bazirano na korisniku i tako prikazuje oglase vezane za interese tog Internet korisnika. Operativno poduzeće za Google Remarketing servis je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Svrha Google Remarketinga je integracija interesno-relevantnog marketinga. Google Remarketing dopušta nam da prikazujemo oglase na Google Mreži ili na drugim web stranicama koje su koordinirane s individualni potrebama i interesima Internet korisnika. Google Remarketing postavlja kolačić (“cookie”) u informatički sustav subjekta podataka. Definicija kolačića je objašnjena u prethodnom tekstu. Postavljanjem kolačića, Google omogućava prepoznavanje posjetitelj naše web stranice ako on ili ona zatim posjećuju web stranice koje su također članice Google Network-a. Svaka posjeta na web stranicu na koju je servis integriran preko Google Remarketing, web preglednik subjekta podataka automatski se identificira Google-u.
Tijekom ovog tehničkog postupka, Google prima osobne informacije, kao što su IP adresa ili ponašanje prilikom surfanja korisnika, koje Google koristi za integraciju interesno-relevantnog reklamiranja, između ostalog.
Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih informacija, npr. web stranica posjećenih od strane subjekta podataka. Svakom posjetom našoj web stranici, osobni podatci, uključujući i IP adresu Internetskog pristupa korištenog od strane subjekta podataka, propisno će biti odaslani u Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Ti osobni podatci bit će pohranjeni u Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može odaslati prikupljene podatke kroz svoje tehničke procese prema trećim licima.
Subjekt podataka može, kao što je navedeno prije, spriječiti postavljanje kolačića kroz našu web stranicu u bilo koje doba na način da odgovarajućim postavkama unutar web preglednika i tako trajno zabrani postavljanje kolačića. Takve postavke Internet preglednika spriječile bi Google od postavljanja kolačića u informatički sustav subjekta podataka. Nadalje, kolačić koji je već postavljen može biti uklonjen u bilo koje doba preko web preglednika ili drugih softverskih programa. Nadalje, subjekt podataka ima mogućnost odbiti internet-bazirano oglašavanje od strane Google-a. Da bi to učinio subjekt podataka mora posjetiti www.google.de/settings/ads i napraviti željene prilagodbe na svakom web prebledniku koji subjekt podataka koristi. Daljne informacije i primjenjive mjere za zaštitu podataka od strane Google-a možete pronaći na linku: www.google.com/policies/privacy/.

Odredbe za zaštitu podataka u vezi aplikacije i korištenja Google AdWords
Na ovoj webstranici kontrolor je integrirao Google AdWords. Google AdWords je servis za Internet oglašavanje koji omogućava oglašivačima pozicioniranje oglasa u Google-ov pretraživač i Google Mrežu. Google AdWords dopušta oglašivaču da predodredi specifične ključne rjieči kako bi oglas na Google rezultatima pretraživanja bio prikazan samo ukoliko korisnik vrši pretraživanje po određenim ključnim riječima. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na tematski relevantnim web stranicama koristeći automtski algoritam, uzimajući u obzir unaprijed definirane ključne riječi. Operativno poduzeće Google AdWords servisa je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svrha Google AdWords je promocija naše web stranice uključenjem relevantnog oglašavanja na web stranicama trećih lica i na Google tražilici, kao i prikazivanje oglasa trećih lica na našoj stranici. Ukoliko subjekt podataka posjeti našu stranicu preko Google oglasa, kolačić konverzije se ispuni na informatičkom sustavu subjekta podataka kroz Google. Definicija kolačića objašnjena je u prethodnom tekstu. Kolačić konverzije gubi vrijednost nakon 30 dana i ne koristi se kako bi se identificirao subjekt podataka. Ukoliko kolačić nije izgubio vrijednost, kolačić se koristi za provjeru jesu li određene pod stranice, npr. košara za kupovinu od online trgovinskog sustava, bile posjećena na našoj web stranici. Kroz kolačić konverzije Google i kontrolor mogu uvijdjeti je li osoba koja je došla na našu web stranicu preko AdWordsa napravila promet, što jeste, izvršila ili poništila prodaju dobara.
Podatci i informacije prikupljene kroz korištenje kolačića konverzije se koriste od strane Googlea za stvaranje statistika o posjeti naše web stranice. Ove statistike o posjeti koriste se da oderedimo ukupni broj korisnika kojima smo poslužili reklame kroz AdWords, kao i da doznamo uspjeh ili neuspjeh naših AdWords oglasa i da optimiziramo svoje AdWords oglase u budućnosti. Ni naše poduzeće niti drugi Google AdWords oglašivači neće dobiti informacije od Google-a koje bi mogle identificirati subjekt podataka. Kolačić konverzije pohranjuje osobne informacije, npr. posjećene web stranice subjekta podataka. Svakom posjetom našoj web stranici, osobni podatci, uključujući i IP adresu Internetskog pristupa korištenog od strane subjekta podataka, propisno će biti odaslani u Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Ti osobni podatci bit će pohranjeni u Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama.
Google može odaslati prikupljene podatke kroz svoje tehničke procese prema trećim licima.
Subjekt podataka može, kao što je navedeno prije, spriječiti postavljanje kolačića kroz našu web stranicu u bilo koje doba na način da odgovarajućim postavkama unutar web preglednika trajno zabrani  postavljanje kolačića. Takve postavke Internet preglednika spriječile bi Google od postavljanja kolačića konverzije u informatički sustav subjekta podataka. Nadalje, kolačić koji je već postavljen od strane AdWordsa može biti uklonjen u bilo koje doba preko web preglednika ili drugih softverskih programa.
Nadalje, subjekt podataka ima mogućnost odbiti internet-bazirano oglašavanje od strane Google-a. Da bi to učinio subjekt podataka mora posjetiti www.google.de/settings/ads i napraviti željene prilagodbe na svakom web prebledniku koji subjekt podataka koristi.
Daljne informacije i primjenjive mjere za zaštitu podataka od strane Google-a možete pronaći na linku: www.google.com/policies/privacy/.

Odredbe za zaštitu podataka u vezi aplikacije i korištenja YouTube-a
Na ovoj web stranici, kontrolor je integrirao YouTube komponentu. YouTube je Internet video portal koji omogućava objavljivanje video sadržaja korisnicima besplatno, a ujedno omogućava i besplatno gledanje, ponovno gledanje i komentiranje istih. YouTube Vam dopušta da objavljujete razne vrste video materijala, tako da možete pristupiti cijelim flmovima i TV prijenosima, baš kao i glazbenim videima, najavnim videima i videima koje su napravili korisnici preko ovog Internet portal. Operativno poduzeće je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC što je podružnica od Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Svakom posjetom jednoj od  pod stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i koja ima integriranu YouTube komponentu (YouTube video), Internet preglednik na informatičkom sustavu subjekta podataka automatski će ponuditi preuzimanje prikaza odgovarajuće YouTube komponente. Daljne informacije o YouTube-u mogu se dobiti na web stranici www.youtube.com/yt/about. Za vrijeme ovog tehničkog procesa, YouTube i Google dobivaju saznanja o pojedinačnim pod stranicama naše web stranice koju je posjetio subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na YouTube, YouTube otkriva svakom posjetom našoj web stranici od strane subjekta podataka- i za cijelo vrijeme njihova boravka na našoj web stranici- koje posebne pod stranice naše web stranice je subjekt podataka posjetio. Ove informacije prikupljaju YouTube i Google i povezuju s dotičnim YouTube računom subjekta podataka. YouTube i Google će primati informacije kroz YouTube komponentu da je subjekt podataka posjetio našu stranicu, ukoliko je subjekt podataka u bilo kojem trenutku boravka na našoj stranici bio prijavljen na YouTube; ovo se dešava bez obzira je li osoba kliknula na YouTube video ili ne. Ukoliko subjekt podataka ne želi prenositi osobne podatke prema YouTube, on ili ona to mogu spriječiti na način da se odjave s YouTube prije posjete web stranici. YouTube-ova politika privatnosti, dostupna na linku policies.google.com/privacy?hl=en-GB, daje više informacija o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od YouTube i Google-a.

Pravna osnova za obradu
Članak 6(1)(a) GDPR-a služi kao pravna osnova za operacije obrade za koje je dobiven pristanak za jedinstvenu obradnu svrhu. Ukoliko je obrada osobnih podataka potrebna za izvođenje ugovora u kojem je subjekt podataka jedna od stranki, kao što je slučaj kada je npr. obrada podataka potrebna kako bi se dostavila dobra ili neke druge usluge, tada se obrada bazira na članku 6(1)(b) GDPR-a. Isto se odnosi i na obradne operacije koje su potrebne za izvršenje predugovornih mjera, npr. u slučaju upita u vezi naših proizvoda ili usluga. Ukoliko je naše poduzeće predmet zakonskih obaveza prema kojima je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je npr. ispunjenje poreznih obaveza, onda se obrada podataka temelji na članku 6(1)(c) GDPR-a. U rijetkim slučajevima, obrada osobnih podataka može biti potrebna kako bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka, ili bilo koje druge fizičke osobe. Ovo bi bio slučaj ukoliko bi posjetitelj bio ozlijeđen u našem poduzeću i kada bi njegovo ime, godine, broj zdravstvenog osiguranja ili druge vitalnte informacije bile proslijeđene doktoru, bolnici ili trećem licu. U tom slučaju obrada se zasniva na članku 6(1)(d) GDPR-a. Na poslijetku, operacije obrade se mogu zasnivati na članku 6(1)(f) GDPR-a. Ova pravna osnova se koristi za operacije obrade koje nisu pokrivene ni jednom navedenom pravnom osnovom, ukoliko je obrada podataka potrebna u svrhu postizanja legitimnih interesa od strane našeg poduzeća ili trećeg lica, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta podataka i kada je zaštita osobnih podataka potrebna. Takve obradne operacije su pojedinačno dopustive jer su posebno spomenute od strane zakonodavnih vlasti EU. Ukoliko se ustanovi da legitimni interesi mogu biti pretpostavljeni ukoliko je subjekt podataka klijent kontrolora (članak 47 Rečenica 2 GDPR-a).

 Odredbe za osobne podatake kao zakonske ili ugovorne stavke, stavke neophodne za ulazak u ugovor, obaveze subjekta podataka da isporuči osobne podatke; moguće posljedice neisporuke spomenutih podataka
Obavještavamo Vas da je isporuka osobnih podataka djelomično propisana zakonom (npr. porezni propisi) ili može isto tako proizilaziti iz ugovornih odredbi (npr. informacjie o ugovornoj stranci). Nekada može biti neophodno da nam subjekt podataka isporuči svoje osobne podatke koje zatim moramo obraditi u svrhu zaključenja ugovora. Na primjer, subjekt podataka je obavezan isporučiti nam osobne podatke kada naše poduzeće potpisuje ugovor s njim ili njom. Neisporuka osobnih podataka imala bi za posljedicu da ugovor ne može biti zaključen. Prije nego svoje osobne podatke prenese subjekt podataka mora kontaktirati našeg Referenta za zaštitu podataka. Naš Referent za zaštitu podataka će objasniti subjektu podataka je li slanje osobnih podataka potrebno iz pravnih razloga ili je potrebno da se zaključi ugovor, bilo da postoji obaveza za slanjem osobnih podataka te posljedice za neisporučivanje istih.

 Automatsko odlučivanje
Kao poduzeće svjesno svojih odgovornosti, ne koristimo nikakve sustave automatskog odlučivanja ili profiliranja.

Menu